Ingen berättade att behandlingen troligen skulle ta min fertilitet ifrån mig

Patienter drabbade av cancer i fertil ålder får inte tillräckligt med information om cancerbehandlingens potentiella risker för fertiliteten. Kvinnor får mindre information än män och löper större risk att äventyra sin fertilitet. Vårdpersonalen behöver vara lyhörda för patientens behov och bör delge patienten adekvat information för att möjliggöra empowerment och öka livskvalité hos dessa patienter. [...]

Av |2023-06-29T13:43:59+02:00juni 29th, 2023|Din historia - annan cancer|0 kommentarer

Mia och hennes vantar

Eva-Maria är en kvinna med många bollar i luften, mamma till sex barn, hockey- och fotbollsmamma, hon jobbar heltid inom svenska kyrkan, sommartid finns hon plåtandes i trädgården och hon drömmer om att resa till Italien. Eva-Maria kallas av många Mia och är nästan ständigt på gott humör, hjälpsam och full av energi, en energi [...]

Av |2023-06-29T13:43:26+02:00juni 29th, 2023|Din historia - annan cancer|0 kommentarer

Universitetsstudier för cancerpatienter och patientföreträdare – kan det vara något?

2017 sökte jag och blev jag antagen till kursen Patientperspektiv och egenförmåga 7,5 hp. Kursen gavs för första gången och den gick på distans från Lunds universitet. Deltagarna bestod av ca 20 kvinnor med olika erfarenhet av cancer i rollerna som patienter, närstående och vårdpersonal. Flera av oss hade även erfarenheter från mer än en roll [...]

Av |2023-06-29T13:42:12+02:00juni 29th, 2023|Din historia - annan cancer|0 kommentarer

Titel

Till toppen