Aktuellt2023-10-02T20:29:13+02:00

Aktuellt

Här har vi samlat information om det som är aktuellt just nu.

Här finner du bland annat vår kalender (där du kan läsa mer om och anmäla dig till våra aktiviteter), artiklar, nyheter, patient-och närståendeberättelser och våra nyhetsbrev.

Flöde

Eldsjälspris 2023

Till Gyncancerdagen 2023 delades tre eldsjälspris ut! En eldsjäl är någon som vi tycker har gjort något extra för patienter, närstående och/eller i sitt yrkesområde. – Vi vill med vårt Eldsjälspris lyfta fram och hylla fantastiska människor som jobbar med att sprida kunskap; som engagerar sig för att förbättra cancervården och bidrar till att forskningen går framåt, men som även finns där som stöd för patienter och deras närstående när det behövs. Dessa eldsjälar är ovärderliga för så många cancerdrabbade kvinnor och deras närstående, därför tycker vi att det är så viktigt att lyfta fram deras insatser, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer. Jeffrey Yachnin (Medicinskt ansvarig på Fas1-enheten, Centrum för kliniska cancerstudier på Karolinska universitetssjukhuset i Solna). Motivering: ”Jeffrey är mycket kunnig och har ett tydligt engagemang i varje patient. Med ett rakt och ärligt sätt [...]

juni 29th, 2023|

Annika Sjövall berättar mer om reservoarfunktion och tarmproblem

Annika Sjövall föreläste på Gyncancerdagen under föredraget ”Färdigbehandlad – är allt bra då?” Alla frågor hanns inte med under föredraget utan nedan har Annika besvarat två frågor skriftligt. Annika är Docent, Överläkare, Kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och Ordförande Nationella Arbetsgruppen Bäckencancerrehabilitering. Vad är reservoarfunktion? Reservoar betyder ju ”behållare” eller ”förvaringskärl”. Ändtarmen utgör en sorts behållare, där avföringen förvaras tills man har tillfälle att gå på toaletten. När man opererar bort ändtarmen och istället kopplar ihop en del av tjocktarmen till ändtarmsstumpen så förstörs den funktionen i hög grad. Istället för dem medfödda ändtarmen med ett komplicerat och finstämt nervsystem som styr ändtarmens funktion och kroppens/patientens möjlighet att styra tarmfunktionen så blir den nya ändtarmen mer som ett stuprör ned mot ändtarmsöppningen. Man kan då få besvär av täta trängningar till avföring, eftersom den nya ”ändtarmen” inte accepterar att vara en [...]

juni 29th, 2023|

Cancerfondens seminarium – äggstockscancer

”Future perspectives in ovarian cancer research” I slutet av november I år bjöd Cancerfonden in till en efterlängtad konferens i Stockholm. Efterlängtad eftersom den fått ställas in två gånger p.g.a. pandemin, och efterlängtad eftersom den lyfter upp äggstockscancer, och vad som är på gång inom forskningen. Från Nätverket deltog Alexandra Andersson, Lena Wäppling och Marianne Olsson, och totalt deltog några hundra personer, läkare, forskare och andra professionella som arbetar med eller forskar på området. Föreläsarna representerade de mest framgångsrika i sitt fält, från hela världen, och det var tydligt att både de och alla deltagare uppskattade tillfället att få träffas fysiskt. Det går naturligtvis inte att sammanfatta en två-dagarskonferens på några rader, men några av de teman som återkom var: Sätt att upptäcka äggstockscancer tidigt Möjliga metoder för screening Försök att på molekylär basis bättre förstå äggstockscancer När och hur [...]

juni 29th, 2023|

Kort referat från utbildningsdag om digital Cancerrehabilitering

Den 18 oktober anordnade RCC Syd ett webbinarium om digitala möjligheter för att öka tillgängligheten för rehabilitering under och efter en cancerbehandling. Goda exempel från olika delar av landet presenterades. Tillgängligheten till interdisciplinär cancerrehabilitering är begränsad och ojämnt fördelad i Sverige, med bra tillgång i stora städer och dålig tillgänglighet på landsbygden och på mindre orter. Olika regioner har utvecklat olika former av digitala hjälpmedel för rehabilitering och flera digitala cancerrehabiliteringsprogram kom till under Covid-pandemin för att ersätta fysiska rehabiliteringsprogram och har med fördel kunnat fortsätta som en del av regionens rehabiliteringsutbud. Digitala rehabiliteringsprogram har visat sig vara särskilt användbart i regioner med stora fysiska avstånd som t.ex. Jämtland/Härjedalen. Etablerandet av regionsövergripande/nationell digital cancerrehabilitering skulle kunna erbjuda ökad tillgänglighet till en god och jämlik rehabilitering med ökade möjligheter till en personcentrerad vård. Vad som ingår i begreppet rehabilitering verkar skilja [...]

juni 29th, 2023|

HIPEC kan bli en viktig del i behandlingen av avancerad ovarialcancer – Studien OVHIPEC 2

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer fick äran att intervjua Marta Lomnytska. Marta är förutom att vara överläkare vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala också huvudprövare för studien OVHIPEC-2 i Sverige. I slutet av denna artikel finns det också fakta över studien och referenser för er som vill läsa mer. Vad är OVHIPEC-2 för studie? OVHIPEC-2 är en multicenter-internationell fas III-studie som undersöker om behandling med hyperterm intraperitoneal cytostatika (HIPEC) i direkt anslutning till operation kan förbättra överlevnaden för patienter med ovarialcancer i stadium III som opereras primärt och radikalt (1). Med primärt och radikalt menas att patientens första behandling ska vara kirurgi och radikalt innebär att man ska kunna avlägsna all för ögat synlig tumör. HIPEC är en hyperterm intraperitoneal cytostatikabehandling. Under HIPEC-behandlingen destrueras de resterande osynliga cancercellerna (de som kan finns där men som vi inte kan [...]

juni 29th, 2023|

Intrycket är att antalet studier på gynekologisk cancer har ökat

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer fick äran att intervjua Jeffrey Yachnin om studieläget på gynekologisk cancer. Jeffrey Yachnin, Department Head Karolinska Comprehensive Cancer Center Department of Clinical Cancer Studies, Cancer Theme, Karolinska University Hospital. Hur ser studieläget ut på gynekologisk cancer och har antalet studier ökat det senaste året? Min känsla är att det finns ett ökat fokus på gynekologisk cancer beträffande studier, jag har ingen exakt siffra på antalet studier på gynekologisk cancer men mitt intryck är att det har ökat. Vilka utmaningar finns för att genomföra ännu fler studier i Sverige?  En utmaning är att vara tillräckligt attraktiv som studiecentra för att kunna locka till sig de mest intressanta studierna till Sverige. Vad är en Fas 1-enhet? Och hur går det för er enhet?  Det finns 4 faser i utveckling av nya läkemedel. Fas-I är början; dvs [...]

juni 29th, 2023|

Sociala medier

Kalender

december, 2023

Titel

Till toppen