Universitetsstudier för cancerpatienter och patientföreträdare – kan det vara något?

2017 sökte jag och blev jag antagen till kursen Patientperspektiv och egenförmåga 7,5 hp. Kursen gavs för första gången och den gick på distans från Lunds universitet. Deltagarna bestod av ca 20 kvinnor med olika erfarenhet av cancer i rollerna som patienter, närstående och vårdpersonal. Flera av oss hade även erfarenheter från mer än en roll så vi var en bra sammansatt blandning på personer med olika perspektiv.

Under kursens gång hade vi grupparbeten online men vi träffades också vid 2 tillfällen, 2 dagar varje gång, för att diskutera olika ämnen och få lyssna på föreläsare från olika professioner och med olika perspektiv. Bland annat fick vi lyssna på ”Tio tankar om tid-”författaren Bodil Jönsson och en av Cancerkompisars grundare, Inga-Lill Lellky, men även flera läkare och professorer. Samtliga föreläsare gav oss ny kunskap, nya infallsvinklar och nya perspektiv på olika frågeställningar som vi sedan tog med i våra diskussioner, antingen i storgrupp eller i våra grupparbeten. Ur detta växte sedan nya idéer och tankar på hur vi kan bli bättre på att få patienter, närstående och vården att samverka för patientens bästa. Det var många aha-upplevelser oss deltagare emellan och vi hade stort utbyte av varandras blogginlägg, tips och länkar till filmer och forskningsstudier.

Kursen var inte terapeutisk utan akademisk, men jag tror att vi var flera som ändå på något sätt kunde bearbeta en del funderingar vi haft och få känna att vi inte var ensamma om våra tankar. Det jag tar med mig mest från denna kurs är nog professor Fredrik Nilssons rapport ”Du måste vara frisk för att vara sjuk – cancervården ur ett patientperspektiv”. Rapporten beskriver bl a vikten av att lyssna och ta till vara patienters och närståendes erfarenheter och kunskap och är tänkt som ett stöd för arbetet med att stärka patientens och närståendes ställning i vården. Hans föreläsning och rapporten fick mig att börja fundera ännu mer på hur vi ska få patienten i centrum, på riktigt.

Patient Empowerment
Det leder mig vidare in på den kurs jag gått under våren, Patient Empowerment, även den 7,5 hp, på distans från Högskolan i Jönköping. Kursen syftar till att hitta vägar för att stärka patienters ställning och genom ökad kunskap bidra till ökade möjligheter att som patient agera i frågor som är viktiga för mig. Deltagarna här är inte bara cancerberörda utan de representerar en mängd olika diagnoser och påfallande många är patientföreträdare. Här finns glädjande nog även några män. Den här kursen är helt på distans, dvs vi kursdeltagare har aldrig träffats fysiskt men vi har sett varandra via digitala möten och seminarier. Kursen är uppdelad i 5 olika block som innefattar bl a forskning och utveckling, säkerhetsarbete inom vården, egenkontroll, kvalitetsregister och samskapande för bättre hälsa, vård och omsorg. Istället för fysiska föreläsare som vi hade på förra kursen får jag här ta till mig kunskap i form av webbinarier, rapporter och filmer inom de olika områdena för att sedan skriva en kort reflektion över ämnet och diskutera detta med kursledningen och övriga deltagare. I och med att kursen inte enbart är för cancerberörda blir det också en helt annan bredd på diskussionerna, vilket är väldigt intressant. Det är intressant att fast vi har så olika diagnoser i botten är det ofta, om inte samma, så väldigt liknande utmaningar och problem vi har att brottas med i samspelet med vård- och omsorgsgivarna.

Insikt ger kunskap som räddar liv!
De två kurserna har stärkt mig både i min roll som patient och i min patientföreträdarroll och jag vet att jag kommer att ha stor nytta av den kunskap jag fått. Jag kan varmt rekommendera dessa kurser om man är intresserad av att öka sin kunskap och utbyta tankar och idéer om hur vi kan bli mer stärkta i vår roll som patienter och närstående och hur vården skulle kunna samverka med oss på ett bättre sätt. Även här gäller alltså devisen Kunskap räddar liv.

Av: Sissi Hamnström Cole
sissi@gyncancer.se/

Välj plattform att dela på:

 

Bli medlem

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här