Den 8 maj varje år är det World Ovarian Cancer Day
– en dag för att uppmärksamma äggstockscancer!

Varje år får cirka 700 kvinnor i Sverige diagnosen äggstockscancer. Ofta upptäcks sjukdomen i ett sent stadium, vilket bidrar till en hög dödlighet – omkring 550 kvinnor avlider årligen till följd av äggstockscancer. Ett av de största problemen är de diffusa symptomen som gör att många söker hjälp för sent eller inte uppmärksammas i tid av primärvården. Vi behöver fortsätta att öka kunskapen om äggstockscancer både hos allmänhet, sjukvård och inte minst hos politiker för att kunna rädda fler liv. 

Känn igen symtomen – här är några av de vanligaste:

 • Diffus magvärk/magproblem
 • Ofta kissnödig
 • Känsla av svullen mage
 • Dålig aptit, blir mätt fort
 • Onormal trötthet
 • Viktnedgång
 • Smärta i ryggslutet
 • Tryck mot ändtarmen
 • Knöl och/eller ojämnhet i magen
 • Tyngdkänsla i buken


Du bör även vara medveten om:

 • …din familjs cancerhistoria – ca 100 personer varje år drabbas av ärftlig äggstockscancer.
 • …att äggstockscancer inte syns vid cellprov – det finns idag ingen tillförlitlig screeningmetod för äggstockscancer.
 • …att du bör söka läkare/gynekolog om du upplever symtom och/eller känner att något inte är som det ska!

Den kostnadsrapport för äggstockscancer (ovarialcancer) som togs fram 2020 konkluderade att:

”Sjukdomsbördan och de samhällsekonomiska konsekvenserna är höga på grund av sen upptäckt, där de största kostnaderna tillfaller samhället i stort utifrån förlorad produktivitet. Forskning framöver bör syfta till att hitta effektiva screeningmetoder och behandlingsalternativ för att minska det mänskliga lidandet och den ekonomiska samhällsbördan.”

Därför behöver vi se:

1. Mer forskning för tillförlitliga screeningmetoder.
2. Mer forskning för bättre behandlingsmetoder.
3. Vårdprogrammen behöver följas i hela landet.
4. Snabbare implementering av nya läkemedel.

Nätverket mot gynekologisk cancer har en nollvision: ingen ska dö i gynekologisk cancer.
För att nå dit behöver vi sprida mer kunskap – hjälp oss uppmärksamma äggstockscancer!

Sociala medier

Delta i kunskapsspridningen!

Hjälp oss synliggöra äggstockscancer – sprid i dina sociala kanaler!

Uppdatera gärna din profilbild under maj månad med ett av våra LevaLiteTill-motiv.

Hjälp oss få spridning:

Publicera ett inlägg på din Instagram eller Facebook under maj. Gärna som offentligt inlägg och tagga oss så vi kan se det och dela det vidare.

How To:

1.  Ta en selfie/använd någon av våra bilder eller spela in en kort video av dig själv.

2. Lägg gärna till någon av våra texter i ditt inlägg eller använd som manus och fyll på med egna uppgifter om du vill!
Berätta kort om ev. egna erfarenheter med äggstockscancer och nämn gärna en anledning till varför Du vill #LevaLiteTill

3. Tagga oss och publicera inlägget i dina sociala kanaler, även gärna som händelse/stories!

För taggning på…
Instagram: @gyncancer.se
Facebook: @Nätverket mot gynekologisk cancer


Stort tack för Ditt engagemang –
tealsammans spider vi kunskap!

Vi vill synliggöra att vi som drabbas av sjukdomen är mer än dystra siffror. Vi är vanliga människor som alla vill få möjligheten att #LevaLiteTill.

 

Alternativ 1:

Jag vill #LevaLiteTill för att…

I Sverige får ca 700 personer/år en äggstockscancerdiagnos. Varje år dör ca 550 personer av äggstockscancer – det är för många!

För att fler med äggstockscancer ska få möjlighet att #LevaLiteTill behövs:
1. Mer forskning för tillförlitlig screening – för tidig upptäckt!
2. Mer forskning för bättre behandlingsmetoder – för bättre överlevnad!
3. Att Vårdprogrammen följs i hela landet – för allas rätt till en jämlik bästa vård!
4. Snabbare implementering av nya läkemedel – vi kan inte vänta!

Läs mer på gyncancer.se
.
.
.
#LevaLiteTill #världsäggstockscancerdagen #WorldOvarianCancerDay #WOCD #äggstockscancer #ovarialcancer #tidigupptäckt #kunskapräddarliv #spridkunskap #gyncancer #nmgc #nowomanleftbehind

Alternativ 2:

Jag vill #LevaLiteTill för att…

I Sverige får ca 700 personer/år en äggstockscancerdiagnos. Varje år dör ca 550 personer av äggstockscancer – det är för många!

Var uppmärksam på de vanligaste symtomen för äggstockscancer:

 • Diffus magvärk/magproblem
 • Ofta kissnödig
 • Känsla av svullen mage
 • Dålig aptit, blir mätt fort
 • Onormal trötthet
 • Viktnedgång
 • Smärta i ryggslutet
 • Tryck mot ändtarmen 

Symtomen är vanligt förekommande och diffusa, och kan såklart bero på annat, men känner du att något är fel så stå på dig för att bli utredd ordentligt!

Läs mer på gyncancer.se
.
.
.
#LevaLiteTill #världsäggstockscancerdagen #WorldOvarianCancerDay #WOCD #äggstockscancer #ovarialcancer #tidigupptäckt #kunskapräddarliv #spridkunskap #gyncancer #nmgc #nowomanleftbehind

Spara ner & använd gärna som profilbild eller dela i ditt Insta- eller Facebook-flöde

Bilderna går bra att spara ner och dela på Facebook

Bilderna går bra att spara ner och dela i dina stories

Sociala medier