Sammanställning av enkät 2023. 

Upptäckt & behandling av äggstockscancer

Här delar vi resultatet av enkäten vi i Nätverket mot gynekologisk cancer tog fram under 2023. Enkäten fanns tillgänglig under februari till maj 2023 i föreningens slutna Facebook-grupper och öppna Sociala Medie-kanaler. Syftet med undersökningen var att få en nuläges­bild över äggstocks­cancerpatienters upplevelser runt om i landet. Resultaten kommer bland annat att användas som diskussions­underlag med ansvariga och andra berörda personer inom sjukvård och politik.

Alla regioner finns representerade bland svaren, flest svarande personer hör till Region Stockholm, Region Västra Götaland och Region Skåne.

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er, 203 stycken(!), som deltog med er tid och besvarade vår enkät!

/Äggstockscancergruppen, Nätverket mot gynekologisk cancer.

 


Klicka här för att ta del av den sammanställda enkäten!

 

Vi vill även tillägna detta arbete, i starkt, varmt och kärleksfullt minne av, Pia Claesson Fredin – för alltid med oss i vårt arbete framåt.