Rehabilitering och närstående

Några av de frågor vi driver;

  • Alla patienter och närstående ska erbjudas rehabilitering efter sina behov.

  • Rehabilitering måste bli jämlik i hela landet.

  • Ett kvalitetsregister för rehabilitering måste byggas

  • Patienten och de närstående ska få kännedom om teamet som ska genomföra behandling (exempelvis kirurg, gynonkolog, kontaktsjuksköterska, kurator och sexolog).

  • Vården ska ha en helhetssyn på patienten och vilka övriga sjukdomar patienten har. Patienten ska inte behöva föra information vidare mellan läkare och enheter.

  • Patientens sociala situation ska uppmärksammas. Det är viktigt att patienten får kännedom om det stöd patienten och närstående kan få, exempelvis att vården berättar om patientföreningar och föreningar för närstående.

  • Patient och närstående ska alltid få information om rättigheterna i nuvarande patientlag exempelvis information om second opinion och fast vårdkontakt.

  • Patient och närstående ska alltid få information om tidsramar, mål med behandlingen, biverkningar och eftervård.

  • Patient och närstående ska få information och guidning om exempelvis närståendepenning och Försäkringskassan.

  • Patient och närstående ska få information om exempelvis komplementär medicin, kost, fysisk aktivitet, egenvård och lymfödem.

Vi lyfter upp rehabilitering och närstående på flera olika sätt, till exempel genom att delta i olika arbetsgrupper, skriva debattartiklar, anordna webbinarier och Gyncancerdagen.

Under vintern 2018 tog vi i Nätverket mot gynekologisk cancer fram en film som beskriver hur vi gyncancerpatienter och närstående vill bli bemötta i vården. Budskapet är framtaget av drabbade och närstående i vår styrelse. Mycket kunskap och erfarenhet är också hämtad från vår slutna Facebook grupp.

Vi hoppas att filmen ska visas på personalmöten, i utbildningar och i många andra sammanhang där erfarenhet och önskningar från patienter efterfrågas. Vill ni att vi ska vara delaktiga i utbildningar eller komma på möten så hör av er till info@gyncancer.se/

 

Till filmen gjorde vi en checklista som vi hoppas att alla som bemöter gyncancerpatienter uppskattar och använder vid möte med patienter och närstående samt vid personalmöten och utbildningar

Checklistan hittar du här

Här kan du även bläddra i en PDF med informationen från filmen, den går också bra att ladda ner och skriva ut.

Till dig som fått en gyncancerdiagnos – Broschyren är framtagen av vår styrelse med input från våra medlemmar. Broschyren innehåller information som drabbade hade velat få tillgång till vid diagnos.

Till Dig som är närstående –  Broschyren är framtagen av en av våra arbetsgrupper bestående av närstående och innehåller information som de hade velat få tillgång till, bland annat beskriver vi mer om närståendepenning, känslor och olika vårdformer.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här