Patientinflytande

Patient- och närståendesamverkan är viktiga för bättre hälso- och sjukvård samt för mer och bättre forskning. Som förening kan vi med våra medlemmars samlade erfarenheter bidra till bättre kunskap om drabbades och närståendes situation. 

Vi är involverade nationellt, regionalt och lokalt inom olika arbetsgrupper som arbetar med vård, omhändertagande och forskning.

Idag (juni 2023) är vi involverade med representanter enligt nedan;

 • Vård och patientinflytande direkt i vården

  • Träffar i första hand med universitetssjukhus för att berätta om föreningen och försöka sprida kunskap om vad patientinflytande kan ge för fördelar.

  • Deltagande i lokala arbetsgrupper (Karolinska, Sahlgrenska.

 • TLV

  • Runda bordssamtal.

 • Nationell arbetsgrupp Palliativ vård (Socialstyrelsen).

 

 • Finns som patient- och närståenderepresentanter med i av RCC (Regionalt cancercentrum) ledda arbetsgrupper;

  • Nationella vårdprogramsgruppen för

   • epitelial äggstockscancer

   • livmoderhalscancer

   • vulvacancer

   • livmoderkroppscancer

   • palliativ vård

  • Nationella kvalitetsregistergruppen för gynekologisk cancer.

  • Nationella arbetsgruppen som arbetar med IPÖ äggstockscancer (individuell patientöversikt).

  • Nationella arbetsgruppen för Min vårdplan, äggstockscancer.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Norr) arbetsgruppen för cervixcancerprevention.

  • Patient-och närståenderådet vid RCC Norr.

  • Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm/Gotland.

  • Patient och närståenderådet vid RCC Sydöst.

  • RCC Norrs styrgrupp.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Norr) Gyncancerprocessen.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Uppsala/Örebro) Gyncancerprocessen.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Stockholm/Gotland) Gyncancerprocessen.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Uppsala/Örebro) gruppen för kontaktsjuksköterskor.

  • Sjukvårdsregionala (RCC Norr) arbetsgruppen för utrotning av livmoderhalscancer.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här