Jämlik vård

Några av de frågor vi driver;

 • Alla nationella vårdprogram SKA följas i hela landet och beslutad nivåstrukturering ska följas. Det är oacceptabelt att det exempelvis finns regioner som opererar patienter med äggstockscancer trots att man nationellt rekommenderat att detta ska vara nivåstrukturerat till universitetssjukhusen.
 • Vi vill se att fler svenska sjukhus ackrediteras som Comprehensive Cancer Center.
 • Vi stödjer EU:s cancerplan där vi bland annat delar visionen 70:35 vilket innebär att minst 70% av alla cancerpatienter ska ha en 10-årslöverlevnad 2035.
 • Trots att utvecklingen går framåt så anser vi att det fortfarande utförs alldeles för få studier på gynekologisk cancer i förhållande till hur många som årligen diagnosticeras och dör till följd av sjukdomarna. Vi arbetar för att politiker, myndigheter, regioner och akademi ska stötta forskningsmiljön och genomföra åtgärder som motiverar och förenklar forskningen.
 • Vi anser att introduktionen av nya läkemedel i Sverige är komplicerad och kan ta lång tid. Vi tycker att det är problematiskt att enskilda regioner sedan kan välja att inte använda läkemedel eller exempelvis bestämma sig för att ha en egen godkännandeprocess. Detta leder till en ojämn förskrivning av nya läkemedel och tyvärr också till att patientens bostadsort kan bli avgörande för om patienten får en ärlig chans till överlevnad eller inte.
 • Alla patienter ska erbjudas Min Vårdplan där även en rehabiliteringsplan ska inkluderas.
 • Individuella patientöversikter (IPÖ) ska bli verklighet för alla gynekologiska cancerdiagnoser.
 • En ny patientlag måste bli verklighet. Dagens patientlag anser vi är ett hån, då lagen inte är en rättighetslag och inte heller en skyldighetslag utan en lag utan konsekvenser. Vi anser att målet med en lag måste vara att stärka patientskyddet, patienternas rättigheter och rättssäkerheten. För vad är syftet med en lag som man kan tolka som en rekommendation?
 • Mer behandlingar och åtgärder behöver skräddarsys efter patienten.
 • Aktiva överlämningar ska fungera mellan exempelvis olika sjukhus och behandlingsgivare.
 • Alla patienter ska få och känna till sin fasta vårdkontakt.
 • Uppföljning ska utgå från de nationella vårdprogrammen.
 • Den nationella cancerstrategin behöver utvecklas. Vi vill se ett ökat fokus på rehabilitering, precisionsmedicin och palliativ vård. Vi vill också att Socialstyrelsen har en uppföljning av att strategin genomförs.
 • Journalsystem som talar med varandra över regiongränserna behöver införas.

Vi lyfter upp jämlik vård på flera olika sätt, till exempel genom att delta i olika arbetsgrupper, skriva debattartiklar, anordna webbinarier och Gyncancerdagen.

Se även

Brev; Du som politiker kan göra skillnad. –  Vi har skrivit ett brev som vi har skickat till alla politiker i socialutskottet samt till politiker i landets alla regionfullmäktige.

Under vintern 2018 tog vi i Nätverket mot gynekologisk cancer fram material som beskriver hur vi gyncancerpatienter och närstående vill bli bemötta i vården. Budskapet är framtaget av drabbade och närstående i vår styrelse. Mycket kunskap och erfarenhet är också hämtad från våra slutna Facebook-grupper.

Vi hoppas att materialet ska användas på personalmöten, i utbildningar och i många andra sammanhang där erfarenhet och önskningar från patienter efterfrågas. Vill ni att vi ska vara delaktiga i utbildningar eller komma på möten så hör gärna av er till info@gyncancer.se

Checklistan hittar du här

Här kan du även bläddra i en PDF med informationen från filmen, den går också bra att ladda ner och skriva ut.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här