Barbro Sjölander, ordförande

Drabbad av bröstcancer 2002, en väninna med livmoderhalscancer och en annan med BRCA. Jag vill vara med och ge drabbade och närstående en röst. Min uppgift i styrelsen är att se till att vi arbetar mot vår vision och att vi följer vår handlingsplan och att vi blir ett bra lag.

Vi vill inte att någon ska drabbas och vi vill att de som ändå drabbats ska få bästa vård och rehabilitering.

För att närma oss det behöver vi sprida kunskap och påverka politiker och profession. Vi behöver också stödja de som drabbats och de närstående. Jag är aktiv vid Patient- närståenderådet vid RCC Stockholm/Gotland. Eftersom jag bor i region Stockholm är jag aktiv även på Karolinska både i deras strategiska patientråd. Som representant för PNR vid RCC sitter jag också med vid strategiska möten med Tema cancer.

barbro.sjolander@gyncancer.se/

Mobil: 070-593 81 10

Malin Rennermalm, kassör

Jag fick diagnosen vaginalcancer 2018 som är en relativt ovanlig diagnos vars orsak och behandling har mycket gemensamt med livmoderhalscancer. Behandlades i Örebro med strålning och cyto.

Jag bor i norra dalarna med man och barn i tonåren och driver ett eget företag. Sjukdomen och framför allt de efterföljande biverkningarna förändrade livet på flera plan för både mig och de omkring mig.

De områden jag är särskilt intresserad av, som också har att göra med mina egna upplevelser, är t.ex försenade diagnoser, cancerbehandlingens biverkningar ur ett överlevandeperspektiv, primärvårdens bemötande och kunskaper om cancerpatienter, arbetsgången vid diagnosticering och behandling av biverkningar mm.

Jag har sett det värdefulla arbete som Nätverket gör och vill gärna vara kunna bidra med min tid och mina erfarenheter.

malin.rennermalm@gyncancer.se/

Mobil: 076-829 45 57

Malin Malm

Fick diagnos äggstockscancer (LGS) i juli 2014. Har genomgått en omfattande operation och totalt 13 cytostatikaomgångar och har fortsatt regelbunden kontakt med vården.

Jag googlade mkt under min behandlingstid och kom så i kontakt med “Jag bär Teal” och fantastiska Anna som sitter i valberedningen för Nätverket mot gynekologisk cancer. Blev tillfrågad och invald i styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer 2016.

Varit ganska öppen med min sjukdom sedan min diagnos men det har ändå alltid känts lite “skämsigt” och intimt och bara ordet cancer gör de flesta väldigt obekväma.

Jag tycker att synen på cancer behöver förändras och att vi patienter måste ta mer plats. Dessutom finns det mer att önska av vården och jag vill vara med och påverka.

Jag får så mkt energi tillbaka från arbetet i Nätverket mot gynekologisk cancer! Vi är ett litet naggande gott gäng med massa driv och det känns bra att veta att vi faktiskt gör skillnad.

Jobbar som grafisk formgivare till vardags och har ett stort intresse för kost-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Även arbetsmiljöombud med stort intresse för frågor kring arbetsmiljö och arbetsrätt.

I Nätverket är jag ansvarig för webbutiken och grafisk form och jobbar mycket med våra sociala medier.

malin@gyncancer.se/

Mobil: 070-741 58 63


Lisbeth Segerlund

Efter att under lång tid ha följt min mamma i den gyncancersjukdom som hon sedan dog av, vilken troligtvis hade gått att undvika, vill jag vara med och bidra i arbetet med gyncancerfrågor och särskilt för en mer jämlik vård. Även anhörigas situation och betydelse är något som engagerar mig.

Jag har tidigare erfarenhet av förenings- och styrelsearbete i olika sammanhang och har arbetat i bl a frivilligorganisationer och som utredare vid en statlig myndighet.

Idag pendlar jag från Stockholm till mitt jobb som universitetslärare i mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet.

Pia Claesson Fredin

I slutet av 2018 drabbades jag av både trippelnegativ bröstcancer och äggledarcancer.  Jag fick också besked om att jag är bärare av BRCA 1. 4 oktober fick jag min sista cellgiftsbehandling mot äggledarcancer och jag medicinerar med Lynparza för att hålla återfallet på avstånd.

Jag är socionom och har arbetat med människor under större delen av mitt yrkesliv. Sedan många år tillbaka är jag arbetsledare i en utredningsgrupp inom den sociala barnavården. I mitt arbete ingår att ge stöd till utsatta grupper och att samverka mellan olika myndigheter.

Under min sjukdom har jag genom nätverket många gånger fått de svar och det stöd som jag saknat i sjukvården. Jag brinner för att vi ska få en jämlik vård och att vi som drabbas av gynekologisk cancer ska kunna känna oss trygga med att vi får den bästa vården och tillgång till de bästa medicinerna oavsett var i landet vi bor. Jag har också fått erfara bristen på patientmedverkan och hoppas att nätverket kan arbeta för att vården ska släppa in oss patienter i vårdplaneringen. Jag blev tillfrågad om att gå med i styrelsen 2020 och hoppas att jag kan bidra till att driva nätverkets frågor och få vara med och utveckla nätverket framåt.

Tyvärr avled Pia den 24 juli 2023. Vi tackar Pia för många fina insatser för föreningen

Joelle Abou Khalil, sekreterare

Jag är statsvetare i bakgrunden med flera års arbetserfarenhet inom ideell förening. Efter min mammas bortgång ville jag bli mer kunnig och engagera mig i frågor kring äggstockscancer.

Jag bodde då i Libanon och beslöt mig för att starta ett initiativ i hennes minne och uppmärksamma sjukdomen och dess diffusa symptom.

När jag sedan flyttade tillbaka till Sverige tog jag kontakt med Barbro och Alexandra inom Nätverket för att se hur jag kan bidra och hjälpa till.

Idag är jag med i två arbetsgrupper med fokus på äggstockscancer och stöd till närstående och jag är så tacksam över förtroendet och att nu även få sitta med i styrelsen.

Det är så otroligt givande att få kunna vara en del av denna familjära förening tillsammans med fantastiska människor som har åstadkommit och påverkat så mycket genom åren med sitt meningsfulla ideella arbete.

Jag ser fram emot att föra vidare kunskapen och tillsammans med dom se till att vi kommer flera steg närmare vår dröm om en värld fri från gynekologisk cancer.

joelle@gyncancer.se/

Mobil: 0737 324 744

Alexandra Andersson

Jag bor i Skellefteå med min partner och vår älskade katt Kurre. Min mamma levde med en kronisk äggstockscancer och lämnade oss i stor sorg och saknad alldeles för tidigt. Något år efter att min mamma blev sjuk i äggstockscancer fick vi veta att mamma var bärare av genmutationen BRCA1, en genmutation jag också ärvt. Vi fann Nätverket mot gynekologisk cancer och tillsammans började vi engagera oss i föreningen 2014.

Att det blev just Nätverket mot gynekologisk cancer som vi valde att engagera oss inom var ett enkelt val, vi var och är nämligen helt övertygade om att kunskap räddar liv och detta är en förening som delar vår tro. Jag känner och vet att denna förening gör stor skillnad. Vi försöker jobba för att färre ska drabbas men också för att de som tyvärr drabbas och deras närstående ska få bästa möjliga vård, rehabilitering men också en god och jämlik palliativ vård i de fall det skulle behövas.

Sedan 1/5 – 2020 är jag adjungerad till styrelsen. På deltid kommer jag att driva Nätverket mot gynekologisk cancers informationssatsning bland annat i form av webbinarier, podd och nyhetsbrev. Men jag är fortfarande givetvis också engagerad ideellt och då jobbar jag främst med att leda arbetsgruppen för äggstockscancer, driva frågor inom palliativ vård, rehabilitering och ärftlighet. Jag är engagerad i RCC Norr på flera sätt exempelvis som deltagare i Patientrådet och som närståndeföreträdare i Gyncancerprocessen.

Har ni funderingar eller vill komma i kontakt med mig så finns jag tillgänglig på mail;

alexandra@gyncancer.se/ eller telefon 073-044 96 28.

Ingela Berglund

Kunskap ger hopp – det är nyckeln till hur jag har lärt mig att leva med cancer. Jag fick min första cancerdiagnos hösten 1999, en njurcancer som lyckligtvis kunde behandlas med ”bara” kirurgi. Sexton år senare i maj 2015 fick jag återigen en cancerdiagnos – låggradig äggstockscancer stadium III B – vilken kom som en blixt från klarblå himmel.

Jag var i toppform och kände mig kärnfrisk vid den tidpunkten. Tre år senare i maj 2018 fick jag återfall och diagnosen kronisk äggstockscancer och genomgick en omfattande operation. Långsamt återhämtade jag mig, men en stor frustration tilltog över att bara gå och vänta på att tumörerna skulle börja växa igen och metastaser skulle spridas i kroppen.

Jag upplevde att vårdgivaren jag då hade sa att de inte kunde ge mig någon mer hjälp. Då kände jag att jag måste ta kontroll över mitt eget liv och göra allt som någonsin kan göras för att hitta någon behandling, så jag började söka efter alla pågående eller planerade studier både i Europa och USA. Hösten 2020 tog tumörtillväxten fart och snabbt blev jag mycket sämre. Tiden höll på att rinna ut, men till slut kunde jag i slutet på november 2020 inkluderas i en studie på KS. Ett MIRAKEL inträffade och på några veckor vände tillväxten och tumörerna började krympa!!!!

Jag behandlas fortfarande inom ramen för den studien och är överlycklig för varje dag som går och att studieläkemedlet har effekt. Sedan min första cancerdiagnos 1999 har jag fått många insikter och erfarenheter och känner att jag gärna vill dela med mig av dessa för att kunna påverka och förbättra cancervården och hjälpa andra som får en cancerdiagnos.

Jag har en utbildning inom bioteknik och molekylärbiologi och har alltid jobbat inom och brinner för life science-området. Sedan 2019 driver jag på halvtid ett egenkonsultbolag inom det området. Forskningen går nu fort framåt inom cancerområdet och min önskan är att fler kan få möjlighet att delta i kliniska studier.

Jag hoppas och vill jobba för att forskningen blir mer tillgänglig för alla och inte bara de som behandlas på universitetssjukhusen. Det ska inte handla om att man måste driva sin egen sjukvård och själv söka upp alla tänkbara vägar – lika vård för alla borde vara en självklarhet! Jag hoppas att jag kan bidra med min kunskap och mina erfarenheter till Nätverket mot gynekologisk cancer och kunna ge stöd och energi till andra!

ingela@gyncancer.se/

Mobil: 072 253 21 81

Elizabeth Jedel

Nätverket mot gynekologisk cancer gör mycket för att sprida kunskap. Jag fick som nyopererad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i mars 2023 information om nätverket och är nu glad att få vara med och bidra.

Det är så viktigt för de som fått en gynekologisk cancerdiagnos och deras anhöriga att uppmärksammas genom att deras frågor tas på allvar. Det innebär till exempel att öka kunskapen inom primärvården och bland våra politiker. Forskning som bedrivs behöver spridas.

I mina akademiska meriter finns en doktorsexamen i medicin. Jag har legitimation som fysioterapeut och tandhygienist. Som patient fick jag mitt cancerbesked i november 2022 och primärbehandlades med två operationer samt cytostatika från december 2022 till maj 2023. Jag fick under påskveckan 2024 veta att jag har ett omfattande recidiv som ska försöka reduceras med cytostatikabehandling. Genom att i Nätverket mot gynekologisk cancer göra något för andra skapar jag mening i min egen vardag. 


Ida Nilsson

Mitt namn är Ida och något som är viktigt när man drabbas av gyncancer, är att få tillgång till en bra och aktiv förening.
Genom att vara aktiv i Nätverket mot gynekologisk cancer, hjälper jag till att sprida kunskap.
Jag mycket aktiv i den slutna facebookgruppen, Nätverket mot gynekologisk cancer.
Det är så viktigt att få stöd och förståelse från andra drabbade, så att man inte känner sig ensam på sin resa.
Jag brinner även för att göra människor glada, och med min bakgrund som makeupartist håller jag sminkkurser, där jag lär ut hur man sätter fransar, målar bryn, små saker som hjälper än att må lite bättre under en tuff cellgiftsbehandling.
Det bjuds även på mycket skratt under kursen och en paus från cancern.
Vidare älskar jag att vara med och påverka för en bättre vård, läser gärna igenom dom olika vårdprogrammen och kommer med feedback.
Tillsammans är vi starka