Livmoderhalscancer

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Idag finns vaccin som skyddar mot flera typer av detta virus. HPV anses ligga bakom >95% procent av all livmoderhalscancer. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan 1970-talet. Antalet drabbade har dock ökat i Sverige sedan 2014 och 2017 var det 559 som insjuknade. Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer är cirka 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år. Den minskning som skett sedan 1970-talet anses ha ett samband med att kvinnor mellan 23 och >60 år regelbundet kallats till gynekologiska cellprovtagningar. Då tas cellprov för att tidigt kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer, så kallade cellförändringar. De betyder inte att man har cancer. 2015 bestämde Socialstyrelsen att man skulle göra en HPV analys på cellproven för kvinnor över 30 år, s.k primärscreening HPV. Detta har ännu inte implementerats i hela Sverige men kommer troligtvis att vara färdigimplementerat 2020.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här