Kort referat från utbildningsdag om digital Cancerrehabilitering

Den 18 oktober anordnade RCC Syd ett webbinarium om digitala möjligheter för att öka tillgängligheten för rehabilitering under och efter en cancerbehandling. Goda exempel från olika delar av landet presenterades.

Tillgängligheten till interdisciplinär cancerrehabilitering är begränsad och ojämnt fördelad i Sverige, med bra tillgång i stora städer och dålig tillgänglighet på landsbygden och på mindre orter.

Olika regioner har utvecklat olika former av digitala hjälpmedel för rehabilitering och flera digitala cancerrehabiliteringsprogram kom till under Covid-pandemin för att ersätta fysiska rehabiliteringsprogram och har med fördel kunnat fortsätta som en del av regionens rehabiliteringsutbud.

Digitala rehabiliteringsprogram har visat sig vara särskilt användbart i regioner med stora fysiska avstånd som t.ex. Jämtland/Härjedalen.

Etablerandet av regionsövergripande/nationell digital cancerrehabilitering skulle kunna erbjuda ökad tillgänglighet till en god och jämlik rehabilitering med ökade möjligheter till en personcentrerad vård.

Vad som ingår i begreppet rehabilitering verkar skilja sig mellan olika regioner. Också verkar det skilja sig åt av vem – och när patienten får information om möjligheter till rehabilitering.

Under pandemin utvecklade en del regioner egna verktyg och plattformar för sina rehabiliteringsprogram eller för delar av programmen och i dagsläget finns det ingen användning av de olika plattformarna över regiongränserna, även om en del nås från 1177.

Det är fritt för patienter att söka vård och rehabilitering i en annan region men det är krångligt att hitta rätt då ingen naturlig överlämning görs i dessa fall utan patienten måste själv söka och antalet tillgängliga platser är ofta begränsat.

Samordning och nationell samverkan/samsyn skulle krävas för att digital rehabilitering ska bli riktigt användbart och fungera som ett komplement till fysisk rehabilitering.

Det finns många spännande möjligheter att få detta att fungera och digital rehabilitering skulle vara till stor hjälp för att komplettera fysiska rehabiliteringsprogram. Men oklart om detta ännu arbetas med på nationell nivå.

Av: Malin Rennermalm

Malin.rennermalm@gyncaner.se

Välj plattform att dela på:

 

Bli medlem

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här