Endometrios och gynekologisk cancer – finns det samband?

Vi fick äran att intervjua Matts Olovsson, överläkare vid endometrioscentrum, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt professor i obstetrik & gynekologi vid Uppsala universitet, för att lära oss mer om endometriosassocierad gynekologisk cancer.

Vad gör att det finns en ökad risk för kvinnor med endometrios att utveckla äggstockscancer? Och finns det något som särskiljer denna typ av äggstockscancer?

Kvinnor som insjuknar i endometriosassocierad äggstockscancer insjuknar i yngre ålder än de som insjuknar i ”vanlig” äggstockscancer, ofta i 40–50 års ålder. Prognosen för de med endometriosassocierad äggstockscancer är bättre än för de med ”vanlig” äggstockscancer.

Man har sett att i en andel av ovarialendometriomen finns det mutationer som är förenligt med cancerutveckling men man vet inte varför dessa genetiska förändringar uppkommer. Inflammation är säkert inblandat på något vis i den process som kan leda till äggstockscancer hos de med ovarialendometriom.

Hur hög är risken att drabbas av äggstockscancer när man har endometrios?

Risken är ungefär dubblerad jämfört med kvinnor utan endometrios i äggstockarna.

Hur informeras kvinnor om risken? Och kan förebyggande åtgärder vara ett alternativ?

Jag tror informationen ser väldigt olika ut beroende på vilken doktor patienten träffar. Många gynekologer känner inte till sambandet mellan ovarialendometriom och en ökad risk för äggstockscancer. Det finns tyvärr inga generella råd att ge då vi inte vet vilka som på individnivå riskerar att insjukna i äggstockscancer.

Jag brukar ta upp frågan när jag har patienter som är ungefär 35+ och som har fött de barn de vill ha och om kvinnan har ovarialendometriom som är lite större och har funnits länge – att överväga att ta bort det endometriomet eller den äggstocken.

Men, det finns inga vetenskapliga studier som ger stöd för att operera bort cystorna eller äggstocken/äggstockarna skulle minska förekomsten av äggstockscancer på gruppnivå.

Finns det risk för någon annan typ av cancer vid endometrios? 

Risken tycks också vara något ökad för att drabbas av sköldkörtelcancer. Det finns eventuellt också en minimalt ökad risk att drabbas av bröstcancer och endometriecancer. Risken att drabbas av livmoderhalscancer är dock klart minskad vid endometrios.


Vill du lära dig mer om endometriosassocierad gynekologisk cancer? Den 24/3 kl.18.30 anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer webbinairumet: Endometriosassocierad gynekologisk cancer – Kunskapsläge och kunskapsluckor. Anmäl dig här


Vad är endometrios

Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 1 av 10 kvinnor och minst hälften har besvär av sjukdomen.

Endometrios innebär att celler som liknar livmoderslemhinna har spridit sig utanför livmodern, vanligtvis på äggstockar, bukvägg eller andra organ i nedre delen av buken och detta orsakar inflammationer och ibland även sammanväxningar.

Symtomen vid endometrios är individuella och det är viktigt att komma ihåg att man kan ha en del av symtomen utan att ha endometrios. Endometriossymtomen kommer ofta i skov och symtomen kan även förändras med tiden. Exempel på symtom kan vara; svår smärta i samband med menstruation, djup samlagssmärta, problem med urinblåsan, smärta vid tarmtömning och svårigheter att bli gravid. De första symtomen kommer vanligtvis redan i tonåren.

Utredning och behandling av endometrios

För att kunna ställa diagnosen endometrios behöver oftast en laparoskopi genomföras. En vanlig gynekologisk undersökning bidrar som regel också med värdefull information – för att stärka misstanken eller för att kunna utesluta andra förklaringar till besvären.

Att man får behandling tidigt är viktigt eftersom det troligtvis kan bromsa sjukdomens utveckling, minska risken för långvarig smärta och minska effekterna på personens allmänna och reproduktiva hälsa.

De vanligaste behandlingsmetoderna är hormonbehandling, smärtstillandebehandling och/eller operationer. Men även icke farmakologisk behandling kan användas exempelvis TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), fysisk aktivitet, värme, akupunktur och diet (exempelvis har många med endometrios märkt att en del födoämnen kan trigga smärtorna).

/Alexandra Andersson

alexandra@gyncancer.se/

Välj plattform att dela på:

 

Bli medlem

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här