#utrotalivmoderhalscancer

Livmoderhalscancer drabbar varje år 550 personer i Sverige.
150 Dör.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är livmoderhalscancer utrotningsbar!

#utrotalivmoderhalscancer

#utrotalivmoderhalscancer

Livmoderhalscancer drabbar varje år 550 personer i Sverige.
150 Dör.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är livmoderhalscancer utrotningsbar!

#utrotalivmoderhalscancer

Vi vill se
Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – att utrota är möjligt!

Cancer orsakad av Humant Papillom-virus (HPV) tillhör våra vanligaste och allvarligaste cancerformer som drabbar både män och kvinnor. Redan på 90-talet påpekades att ”det finns bättre förutsättningar att utrota HPV än polio”. 2016 uppmanade WHO till global utrotning av livmoderhalscancer: “It is preventable. It is treatable. It is time to eliminate it”.

Samtidigt kraftsamlar Europa för att förebygga cancer. Vi vill vara en del av den satsningen.

Så här ser det ut i Sverige idag

Ett ökat antal kvinnor i Sverige drabbas årligen av livmoderhalscancer och >95% procent av fallen orsakas av HPV.

Idag vaccineras flickor i mellanstadiet mot HPV och från hösten 2020 även pojkar.

Trots det cellprovtagningsprogram som finns i Sverige så har antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ökat med c:a 100 per år.

Utrotning är möjligt därför att:

 • Livmoderhalscancer är sällsynt hos HPV-negativa
 • Andra generationens vacciner minskar risken med 90%
 • Cervixscreening med HPV minskar risken med 95%
 • Med både vaccination och HPV-screening blir skyddet nästan 100%

Vilka har högst risk att drabbas?

 • Kvinnor som lämnat screeningprogrammet vid 60 år fyllda – om de haft cellförändringar som inte följts upp
 • Kvinnor som haft cellförändringar i körtelepitel (förut ej känt att de hade så hög risk – ofullständig uppföljning)
 • Kvinnor som aldrig fått HPV-screening

Sveriges nationella kvalitetsregister för cervixcancerprevention har funnit att det är cirka 230,000 kvinnor i Sverige som har hög risk (www.NKCx.se ).

Vi vill se
Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – att utrota är möjligt!

Cancer orsakad av Humant Papillom-virus (HPV) tillhör våra vanligaste och allvarligaste cancerformer som drabbar både män och kvinnor. Redan på 90-talet påpekades att ”det finns bättre förutsättningar att utrota HPV än polio”. 2016 uppmanade WHO till global utrotning av livmoderhalscancer: “It is preventable. It is treatable. It is time to eliminate it”.

Samtidigt kraftsamlar Europa för att förebygga cancer. Vi vill vara en del av den satsningen.

Så här ser det ut i Sverige idag

Ett ökat antal kvinnor i Sverige drabbas årligen av livmoderhalscancer och >95% procent av fallen orsakas av HPV.

Idag vaccineras flickor i mellanstadiet mot HPV och från hösten 2020 även pojkar.

Trots det cellprovtagningsprogram som finns i Sverige så har antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ökat med c:a 100 per år.

Utrotning är möjligt därför att:

 • Livmoderhalscancer är sällsynt hos HPV-negativa
 • Andra generationens vacciner minskar risken med 90%
 • Cervixscreening med HPV minskar risken med 95%
 • Med både vaccination och HPV-screening blir skyddet nästan 100%

Vilka har högst risk att drabbas?

 • Kvinnor som lämnat screeningprogrammet vid 60 år fyllda – om de haft cellförändringar som inte följts upp
 • Kvinnor som haft cellförändringar i körtelepitel (förut ej känt att de hade så hög risk – ofullständig uppföljning)
 • Kvinnor som aldrig fått HPV-screening

Sveriges nationella kvalitetsregister för cervixcancerprevention har funnit att det är cirka 230,000 kvinnor i Sverige som har hög risk (www.NKCx.se ).

WHO uppmanar alla länder i världen att ha utrotning av livmoderhalscancer som ett prioriterat hälsomål.
Samtidigt kraftsamlar Europa för att förebygga cancer. Vi vill vara en del av den satsningen. Nätverket mot gynekologisk cancer har en vision:

Ingen ska dö i gynekologisk cancer – kunskap räddar liv. Därför vill vi vara del av denna satsning.
WHO uppmanar alla länder i världen att ha utrotning av livmoderhalscancer som ett prioriterat hälsomål.
Samtidigt kraftsamlar Europa för att förebygga cancer. Vi vill vara en del av den satsningen. Nätverket mot gynekologisk cancer har en vision:

Ingen ska dö i gynekologisk cancer – kunskap räddar liv. Därför vill vi vara del av denna satsning.

Hur når vi då målet: Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer?

Vi vill med hjälp av de föreslagna aktiviteterna nå ett Sverige fritt från livmoderhalscancer senast 5 år efter att vår föreslagna utrotningskampanj genomförts.

Vad behöver Sverige göra?

De viktigaste ledorden för utrotningen av livmoderhalscancer är att det är riktade insatser och att det är en i tiden begränsad engångsinsats – om fem år ska kampanjen vara klar och då ska cancern vara utrotad. Den infrastruktur som är kritiskt viktig för en framgångsrik utrotning är ett heltäckande nationellt kvalitetsregister som kan användas både för att rikta insatserna och att följa upp om projektet lett till en framgångsrik utrotning – och det har vi i Sverige.

 

Screening av de med störst risk

Vilka kvinnor i Sverige har hög risk för livmoderhalscancer?

Man behöver kontrollera och följa upp de med störst risk. En majoritet av Sveriges kvinnor har under lång tid deltagit i screening med normala prov och har mycket låg risk för livmoderhalscancer. Data om vilka kvinnor som har hög risk finns i nationella kvalitetsregistret – de är c: a 230.000 och dessa behöver följas upp.

Det är:

 • kvinnor som passerat programmets övre åldersgräns, men antingen haft obehandlade cellförändringar och /eller inte deltagit i screening på länge
 • kvinnor som haft cellförändringar i körtelepitel (körtelcellatypier). Dessa har väldigt hög risk för invasiv cancer i många år men har idag inte behandlats tillräckligt.
 • kvinnor som inte erbjudits eller inte deltagit i HPV-screening.

Dessa kan erbjudas HPV baserad screening som en engångsinsats. Det ger en möjlighet att identifiera och åtgärda dem med högst risk. All kapacitet och kompetens som behövs finns redan.

 

Vaccination vid första screeningtillfället

Det idag använda vaccinet skyddar till 90 procent mot livmoderhalscancer och används brett i flera länder. Vaccination är så effektivt att de allra flesta kvinnor som är HPV-negativa, och som får ett modernt HPV-vaccin, har ett gott skydd mot framtida livmoderhalscancer. Vaccination även inom det allmänna screeningprogrammet plus vaccination vid första screeningtillfället kommer då att leda till att HPV-viruset snabbt slutar cirkulera i Sverige.

I samband med sin första screening vid 23 eller 26 år kan kvinnor erbjudas HPV vaccination och HPV screening (idag erbjuds denna åldersgrupp bara en analys med cytologi).

 •  Fortsatt screening behövs då bara om man är HPV positiv
 • HPV negativa som fått vaccin är inte längre en målgrupp för screening
 • Vaccinering skyddar mot nysmitta

Varför vill vi göra just de här åtgärderna

Det screeningprogram vi har i Sverige beslutade Socialstyrelsen om 2015. Fortfarande 2019 är det 8 av 21 regioner som inte genomfört programmet. Sedan programmet togs fram har mycket ny kunskap framkommit och programmet behöver redan revideras ordentligt – innan det ens införts. Med den tröga process som finns idag så är det inget som vi kan vänta på.

Med den kunskap vi har behöver vi agera NU – allt annat är oetiskt!

Med de föreslagna två åtgärderna skulle vi ge alla kvinnor en chans att aldrig få livmoderhalscancer.

Hur når vi då målet: Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer?

Vi vill med hjälp av de föreslagna aktiviteterna nå ett Sverige fritt från livmoderhalscancer senast 5 år efter att vår föreslagna utrotningskampanj genomförts.

Vad behöver Sverige göra?

De viktigaste ledorden för utrotningen av livmoderhalscancer är att det är riktade insatser och att det är en i tiden begränsad engångsinsats – om fem år ska kampanjen vara klar och då ska cancern vara utrotad. Den infrastruktur som är kritiskt viktig för en framgångsrik utrotning är ett heltäckande nationellt kvalitetsregister som kan användas både för att rikta insatserna och att följa upp om projektet lett till en framgångsrik utrotning – och det har vi i Sverige.

 

Screening av de med störst risk

Vilka kvinnor i Sverige har hög risk för livmoderhalscancer?

Man behöver kontrollera och följa upp de med störst risk. En majoritet av Sveriges kvinnor har under lång tid deltagit i screening med normala prov och har mycket låg risk för livmoderhalscancer. Data om vilka kvinnor som har hög risk finns i nationella kvalitetsregistret – de är c: a 230.000 och dessa behöver följas upp.

Det är:

 • kvinnor som passerat programmets övre åldersgräns, men antingen haft obehandlade cellförändringar och /eller inte deltagit i screening på länge
 • kvinnor som haft cellförändringar i körtelepitel (körtelcellatypier). Dessa har väldigt hög risk för invasiv cancer i många år men har idag inte behandlats tillräckligt.
 • kvinnor som inte erbjudits eller inte deltagit i HPV-screening.

Dessa kan erbjudas HPV baserad screening som en engångsinsats. Det ger en möjlighet att identifiera och åtgärda dem med högst risk. All kapacitet och kompetens som behövs finns redan.

 

Vaccination vid första screeningtillfället

Det idag använda vaccinet skyddar till 90 procent mot livmoderhalscancer och används brett i flera länder. Vaccination är så effektivt att de allra flesta kvinnor som är HPV-negativa, och som får ett modernt HPV-vaccin, har ett gott skydd mot framtida livmoderhalscancer. Vaccination även inom det allmänna screeningprogrammet plus vaccination vid första screeningtillfället kommer då att leda till att HPV-viruset snabbt slutar cirkulera i Sverige.

I samband med sin första screening vid 23 eller 26 år kan kvinnor erbjudas HPV vaccination och HPV screening (idag erbjuds denna åldersgrupp bara en analys med cytologi).

 •  Fortsatt screening behövs då bara om man är HPV positiv
 • HPV negativa som fått vaccin är inte längre en målgrupp för screening
 • Vaccinering skyddar mot nysmitta

Varför vill vi göra just de här åtgärderna

Det screeningprogram vi har i Sverige beslutade Socialstyrelsen om 2015. Fortfarande 2019 är det 8 av 21 regioner som inte genomfört programmet. Sedan programmet togs fram har mycket ny kunskap framkommit och programmet behöver redan revideras ordentligt – innan det ens införts. Med den tröga process som finns idag så är det inget som vi kan vänta på.

Med den kunskap vi har behöver vi agera NU – allt annat är oetiskt!

Med de föreslagna två åtgärderna skulle vi ge alla kvinnor en chans att aldrig få livmoderhalscancer.

Film med drabbade

Film med drabbade

Kostnad versus vinst?

Den största förtjänsten är att vi sparar lidande och död. De mer än 550 kvinnor som drabbas per år och de 150 som dör slipper lida av oro, svåra effekter av behandlingar, barnlöshet efter behandlingar och slipper dö i denna sjukdom.

Socialstyrelsen uppskattade 2014 att livmoderhalscancer kostar samhället 175 miljoner kronor varje år.

På sikt kan ytterligare besparingar förväntas genom att ett mindre intensivt screeningprogram kommer att behövas – samhället satsar idag >500 Mkr varje år här.

Screeningen av dem med störst risk ger ingen nämnvärd extra kostnad eftersom majoriteten av de kvinnor detta gäller redan finns i nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Hela utrotningskampanjen (6 år) beräknas inte kosta mer än 150 miljoner kronor, varav 90% av utgiften är inköp av 300,000 doser av HPV-vaccin.

Statsbidraget för vaccination av flickor har emellertid under en lång följd av år överstigit kostnaden – med väsentligt större belopp:  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/25/regionerna-har-tjanat-miljoner-pa-vaccination/

Den finansierade vaccineringen av pojkar kommer att komma igång först hösten 2020 och inom 2020 års statsanslag för detta finns därför betydande outnyttjade medel avsatta för vaccination.

Vi har idag två nationella arbetsgrupper som i samarbete har all kunskap som skulle behövas för att utrota livmoderhalscancer: RCC i samverkans arbetsgrupp för prevention av cervixcancer NACx och det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, NKCx.

Kostnad versus vinst?

Den största förtjänsten är att vi sparar lidande och död. De mer än 550 kvinnor som drabbas per år och de 150 som dör slipper lida av oro, svåra effekter av behandlingar, barnlöshet efter behandlingar och slipper dö i denna sjukdom.

Socialstyrelsen uppskattade 2014 att livmoderhalscancer kostar samhället 175 miljoner kronor varje år.

På sikt kan ytterligare besparingar förväntas genom att ett mindre intensivt screeningprogram kommer att behövas – samhället satsar idag >500 Mkr varje år här.

Screeningen av dem med störst risk ger ingen nämnvärd extra kostnad eftersom majoriteten av de kvinnor detta gäller redan finns i nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Hela utrotningskampanjen (6 år) beräknas inte kosta mer än 150 miljoner kronor, varav 90% av utgiften är inköp av 300,000 doser av HPV-vaccin.

Statsbidraget för vaccination av flickor har emellertid under en lång följd av år överstigit kostnaden – med väsentligt större belopp:  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/25/regionerna-har-tjanat-miljoner-pa-vaccination/

Den finansierade vaccineringen av pojkar kommer att komma igång först hösten 2020 och inom 2020 års statsanslag för detta finns därför betydande outnyttjade medel avsatta för vaccination.

Vi har idag två nationella arbetsgrupper som i samarbete har all kunskap som skulle behövas för att utrota livmoderhalscancer: RCC i samverkans arbetsgrupp för prevention av cervixcancer NACx och det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, NKCx.

Vilka vill vi samarbeta med för att få ett Sverige fritt från livmoderhalscancer

 • Socialstyrelsen
 • Sjukvårdsministern
 • Regionpolitiker
 • Hälso- sjukvårdsansvariga i varje parti
 • Socialutskottet
 • RCC i samverkan
 • Cancerfonden

Vilka vill vi samarbeta med för att få ett Sverige fritt från livmoderhalscancer

 • Socialstyrelsen
 • Sjukvårdsministern
 • Regionpolitiker
 • Hälso- sjukvårdsansvariga i varje parti
 • Socialutskottet
 • RCC i samverkan
 • Cancerfonden

Bakgrundsmaterial

Initiativtagare till denna kampanj är:

Professor Joakim Dillner, Styrgruppsordförande                             

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention, NACx

joakim.dillner@sll.se  

Charlotta Sävblom, Ordförande

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention NKCx

charlotta.savblom@sll.se

Kampanjen görs i samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer

info@gyncancer.se       

och med Cancerfonden

karin.elinder@cancerfonden.se

 

Mer fakta;

Nationella kvalitetsregistret för cervixprevention och dess senaste årsrapport

Vad gör andra länder:

 • Australien har sagt att de ska ha utrotat livmoderhalscancer till 2028. De startade pojkvaccinering 2012, startade vaccinering upp till 26 år 2006 och deras screeningprogram är nationellt styrt. Införandet av HPV-baserad screening infördes på samma dag över hela nationen så de slapp den långsamma implementering vi ser i Sverige idag.)

 

Vad är utrotning enligt WHO

 • WHO har definierat att med ”utrotning” skall avses att livmoderhalscancer blivit så sällsynt att den inte längre utgör ett folkhälsoproblem vilket satts vid en incidens av 4 fall/100.000 Kvinnoår. Sverige har idag 11 fall per/100.000 kvinnoår men har varit nere på 8,5 fall /100.000 när den var som lägst. En stor majoritet av de svenska kvinnorna ligger redan väl under en risk för livmoderhalscancer på 4 fall/100.000.

 

Bläddra med piltangenterna < — > 

Bakgrundsmaterial

Initiativtagare till denna kampanj är:

Professor Joakim Dillner, Styrgruppsordförande                             

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention, NACx

joakim.dillner@sll.se  

Charlotta Sävblom, Ordförande

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention NKCx

charlotta.savblom@sll.se

Kampanjen görs i samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer

info@gyncancer.se       

och med Cancerfonden

karin.elinder@cancerfonden.se

 

Mer fakta;

Nationella kvalitetsregistret för cervixprevention och dess senaste årsrapport

Vad gör andra länder:

 • Australien har sagt att de ska ha utrotat livmoderhalscancer till 2028. De startade pojkvaccinering 2012, startade vaccinering upp till 26 år 2006 och deras screeningprogram är nationellt styrt. Införandet av HPV-baserad screening infördes på samma dag över hela nationen så de slapp den långsamma implementering vi ser i Sverige idag.)

 

Vad är utrotning enligt WHO

 • WHO har definierat att med ”utrotning” skall avses att livmoderhalscancer blivit så sällsynt att den inte längre utgör ett folkhälsoproblem vilket satts vid en incidens av 4 fall/100.000 Kvinnoår. Sverige har idag 11 fall per/100.000 kvinnoår men har varit nere på 8,5 fall /100.000 när den var som lägst. En stor majoritet av de svenska kvinnorna ligger redan väl under en risk för livmoderhalscancer på 4 fall/100.000.

 

1902, 2020

Aktiviteter

februari 19th, 2020|

Följande aktiviteter är genomförda:

Utskick till ledande beslutsfattare bl.a Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, sjukvårdspolitiker på riks- och regionnivå samt Socialdepartementet.

 • Utskick av årsrapporten NKCx (kvalitetsregistret) till politiker
 • Mail om kampanjen till ansvariga sjukvårdspolitiker på regionnivå, till SKR Sjukvårdsdelegationen och till politiker i Socialutskottet i riksdagen
 • Träffar med sjukvårdsansvariga politiker på riksnivå och en del på regionnivå.
 • Träffar med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
 • Träff med RCC i samverkan

Deltagande i Världscancerdagen 4 februari 2020

Kunskapsspridning via sociala medier om möjligheten att utrota livmoderhalscancer

Deltagande i Gyncancerdagarna 2020

Uppstart efter första covidåret genom återträff med vissa politiker i socialutskottet

Socialutskottet bestämmer i april 2021 att förelägga Regeringen att utrota livmoderhalscancer enligt den plan detta projekt presenterat

Träff med politiker i region Stockholm för att väcka intresset för att utnyttja vaccinationsorganisationen för covid till att vaccinera kvinnor 22-26 år gamla

RCC Stockholm Gotland stöttar vaccinationsidén och en studie startas på Karolinska.

 • kvinnor erbjuds vaccination och får då ett självtest hemskickat eller de som är aktuella för screening hos barnmorska blir erbjudna vaccination

Debattartiklar:

Följande debattartiklar har publicerats av projektet

SVT Opinion: – Regeringen – när får vi en deadline för utplånandet av livmoderhalscancer?

Dagens medicin – Det är dags att utrota livmoderhalscancer

Kristdemokraterna har publicerat en debattartikel i Aftonbladet

Bilagan Kampen mot cancer Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – när blir det verklighet?

 

Se alla inlägg
1902, 2020

Aktiviteter

februari 19th, 2020|

Följande aktiviteter är genomförda:

Utskick till ledande beslutsfattare bl.a Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, sjukvårdspolitiker på riks- och regionnivå samt Socialdepartementet.

 • Utskick av årsrapporten NKCx (kvalitetsregistret) till politiker
 • Mail om kampanjen till ansvariga sjukvårdspolitiker på regionnivå, till SKR Sjukvårdsdelegationen och till politiker i Socialutskottet i riksdagen
 • Träffar med sjukvårdsansvariga politiker på riksnivå och en del på regionnivå.
 • Träffar med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
 • Träff med RCC i samverkan

Deltagande i Världscancerdagen 4 februari 2020

Kunskapsspridning via sociala medier om möjligheten att utrota livmoderhalscancer

Deltagande i Gyncancerdagarna 2020

Uppstart efter första covidåret genom återträff med vissa politiker i socialutskottet

Socialutskottet bestämmer i april 2021 att förelägga Regeringen att utrota livmoderhalscancer enligt den plan detta projekt presenterat

Träff med politiker i region Stockholm för att väcka intresset för att utnyttja vaccinationsorganisationen för covid till att vaccinera kvinnor 22-26 år gamla

RCC Stockholm Gotland stöttar vaccinationsidén och en studie startas på Karolinska.

 • kvinnor erbjuds vaccination och får då ett självtest hemskickat eller de som är aktuella för screening hos barnmorska blir erbjudna vaccination

Debattartiklar:

Följande debattartiklar har publicerats av projektet

SVT Opinion: – Regeringen – när får vi en deadline för utplånandet av livmoderhalscancer?

Dagens medicin – Det är dags att utrota livmoderhalscancer

Kristdemokraterna har publicerat en debattartikel i Aftonbladet

Bilagan Kampen mot cancer Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – när blir det verklighet?

 

Se alla inlägg

Om Nätverket mot gynekologisk cancer

Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap, driver på om förbättringar och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar.

LÄS OM NÄTVERKET

 

Stöd nätverket

Du kan stödja vårt arbete genom att bli medlem, att donera, att köpa Minnesbevis eller annat i vår webshop, berätta din historia, vaccinera dig, dina söner och döttrar mot HPV, att gå på dina cellprovskontroller, lära dig symtomen på äggstockscancer ,sprida vår film om symtomen, lära känna din familjs cancerhistoria för att kunna vidta eventuella preventiva åtgärder och lyssna på din kropp. Sök läkare när du är orolig

STÖD OSS / BLI MEDLEM

Nätverket mot gynekologisk cancer på YouTube

 

 

Se alla våra videor och prenumerera gärna på vår kanal på YouTube.

Om Nätverket mot gynekologisk cancer

Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap, driver på om förbättringar och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar.

LÄS OM NÄTVERKET

 

Stöd nätverket

Du kan stödja vårt arbete genom att bli medlem, att donera, att köpa Minnesbevis eller annat i vår webshop, berätta din historia, vaccinera dig, dina söner och döttrar mot HPV, att gå på dina cellprovskontroller, lära dig symtomen på äggstockscancer ,sprida vår film om symtomen, lära känna din familjs cancerhistoria för att kunna vidta eventuella preventiva åtgärder och lyssna på din kropp. Sök läkare när du är orolig

STÖD OSS / BLI MEDLEM

Nätverket mot gynekologisk cancer på YouTube

 

 

Se alla våra videor och prenumerera gärna på vår kanal på YouTube.